Ako sa zmení financovanie pre EU študentov po Brexite a ako naďalej využívať už existujúce výhodné podmienky

Ešte donedávna, Veľká Británia patrila medzi najdostupnejšie anglicky hovoriace krajiny sveta pre štúdium v Európskej Únii, nielen z hľadiska vzdialenosti, ale predovšetkým finančne. Bolo to nielen kvôli faktu, že pre študentov EU platilo rovnako vysoké školné ako pre britských študentov (teda £9.250 ročne). Navyše, študenti z EU si mohli rovnako ľahko ako britskí študenti požiadať o výhodnú študentskú pôžičku od britskej vlády, ktorou si za skvelých podmienok financovali ich školné.

Vďaka tomu si štúdium na prestížnych britských univerzitách mohli dovoliť tisíce našich študentov. Avšak, už od Brexit referenda o výstupu Spojeného Kráľovstva z EU v roku 2016, britská vláda každoročne rokovala o tom, či takto výhodné podmienky zostanú zachované pre všetkých EU študentov. Bohužiaľ, akademický rok 2020/2021 (vrátane nástupov v januári 2021) je posledným rokom, kedy EU študenti môžu využiť rovnaké podmienky financovania.

Čo táto zmena teda znamená pre našich študentov?

Od budúceho akademického roku, teda od septembra 2021, študenti z EU spadajú do kategórie medzinárodní, nie EU študenti, čo zásadne ovplyvní či už výšku školného, tak aj možnosti doterajšieho financovania.

Aké konkrétne zmeny budú teda aplikované od septembra 2021?

  • Školné môže byť vyššie než je pre britských študentov a líši sa nielen podľa univerzity ale tak podľa odboru (£9250 – £15000 za akademický rok)
  • Desiatky univerzít ponúka EU študentom štipendiá, ktoré sú v mnohých prípadoch automatické a znížia školné na rovnakú výšku ako doteraz, teda £9250 / akademický rok. Štipendium je garantované po celú dobu štúdia.
  • Študenti si musia požiadať o študentské víza, s čím v UniLink pomáhame.
  • Pozor: študenti, ktorí boli v posledných rokoch v UK napríklad za prácou alebo štúdiom, si môžu do júna 2021 požiadať o tzv. EU pre-settled status, ktorý im garantuje po dobu 5 rokov rovnaké podmienky štúdia ako boli doteraz. Pokiaľ by ťa táto možnosť zaujala, kontaktuj nás, radi ti poradíme.

Čo je “EU pre-settled status” a kto si môže oň požiadať?

Tento status dáva jeho držiteľovi rovnaké práva aké majú britskí občania. Študent, ktorému bol tento status udelený, môže zotrvať neobmedzene na území Veľkej Británie až po dobu 5 rokov, a taktiež tam môže študovať a pracovať za nezmenených podmienok ako britskí občania. 

O EU pre-settled status si môže požiadať ktokoľvek, kto strávil na území Veľkej Británie minimálne jeden deň za posledných šesť mesiacov.

Žiadosť je veľmi jednoduchá a je zdarma. O status sa žiada online. Žiadateľ musí predložiť dokumenty dokazujúce jeho pobyt v Británii (napr. letenkou; zoznam možných dokumentov s tebou radi preberieme). Rozhodnutie je veľmi rýchle a trvá 5-30 dní. Máš akékoľvek ďaľšie otázky alebo potrebuješ poradiť? Napíš nám alebo nám zavolaj, všetko s tebou radi preberieme!

Zdieľaj článok

Prečítaj si viac o štúdiu v zahraničí

Stále váhaš?
Spoj sa s nami

Je to prvý krok k spoločnej schôdzke. My sa na tvoj príbeh pozrieme, posúdime, čo pre teba môžeme urobiť a čo najskôr sa ozveme späť. Tvoji rodičia s nami budú v pohode. Máme sa čím pochváliť.